در زمان ثبت سفارش نشانی محل سکونت یا محلی که قرار است محصول مورد نظر را دریافت کنید ثبت می شود و بعد از آماده سازی و بسته بندی به همان نشانی ارسال می شود.