کاربران بیفتک می توانید با استفاده از سه روش زیر پرداخت های خود را انجام دهید:

1-     کارتخوان:

در این روش می توانید وجه سفارش خود را هنگام دریافت محصول با کلیه کارت های بانکی در دستگاه کارتخوان پرداخت کنید .

2-    اینترنتی:

در این روش می توانند در هنگام ثبت سفارش،از طریق درگاه اینترنتی،هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند . پرداخت موفق هزینه به منزله ثبت قطعی آن برای سفارش است و پس از آن پیامکی مبنی بر ثبت موفق سفارش برای کاربر ارسال می شود و دیگر نیازی به اطلاع دادن پرداخت سفارش نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مراحل آماده سازی و ارسال می شود

هنگام ثبت سفارش می توانید پرداخت اینترنتی را انتخاب کنید و بعد از وارد شدن به درگاه، اطلاعات پرداخت خود را وارد کنید

برای پرداخت اینترنتی شما نیاز دارید به :

شماره کارت (شماره 16 رقمی روی عابر بانک )

رمز دوم کارت (برای پرداخت اینترنتی لازم است قبلا رمز دوم (رمز خرید اینترنتی )کارت بانکی خود را فعال کرده باشید برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی می توانید به دستگاه خود پرداز  بانک صادر کننده کارت خود مراجعه ،کارت خود را وارد کرده و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید و سپس در بخش دوم یا رمز اینترنتی رمز خود را انتخاب کنید

:CVV2  یک کد 3 یا 4 رقمی است که در پشت یا روی روی کارت های بانکی درج شده است و به عنوان یک کد امنیتی  در پرداخت های اینترنتی کاربرد دارد

تاریخ انتقضا :

تاریخ انتقضای کارت بانکی روی آن حک شده است اگر روی کارت شما تاریخ انقضا وجود ندارد می توانید از اعداد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای کارت استفاده کنید 

کارت به کارت :

شما می توانید در صورت عدم پرداخت اینترنتی و کارتخوان هزینه سفارش را به شماره حساب 6104337893337764 بنام فرزاد سلطان پور واریز کنید.