جوایز بازی:

مصرف یک سال گوشت رایگان (برای نفر اول)

مصرف یک سال ماهی رایگان (یک نفر از بین 20 نفر اول)

مصرف یک سال مرغ رایگان (یک نفر از بین تمامی شرکت کنندگان)

× به میزان سرانه مصرف سالانه گوشت و ماهی و مرغ در ایران ×

چجوری امتیاز و جان بیشتری بگیریم؟!

1- اینستاگرام بیفتک را فالو کنی 10,000 امتیاز میگیری @Beeftak.co

2- بازی رو به دوستات معرفی کنی  به ازای هر دوست 5,000 امتیاز + 1 جان اضافه میگیری

3- پروفایلتو تکمیل کنی  10,000 امتیاز

4- هر 100 هزار تومان خرید آنلاین از سایت بیفتک 10,000 امتیاز میگیری + 1 جان اضافه 

5- درصورت تمام شدن جان هر 30 دقیقه 1 جان اضافه میگیری.

نحوه بازی کردن :

در این بازی باید تصاویر هم‌شکل را به یکدیگر متصل کنید. هر چه تعداد تصاویری که به یک دیگر متصل می‌کنید بیشتر باشه امتیاز بیشتری میگیری.
میتونی شکل ها رو به صورت ضربدری هم به یکدیگه متصل کنی.