دنده گوسفندی (آبگوشتی)

دنده گوسفندی (آبگوشتی)
115,000 تومان