دنده گوسفندی (آبگوشتی)

دنده گوسفندی (آبگوشتی)
110,000 تومان