بلدرچین
بلدرچین

هر بسته حداقل معادل 1.200 کیلوگرم می باشد

80,500 تومان
بال  و بازو کبابی زعفرانی
بال و بازو کبابی زعفرانی

طعم دار شده/ آماده کبای شدن

52,000 تومان
بال  و بازو کبابی مکزیکی
بال و بازو کبابی مکزیکی

طعم دار شده/ آماده کباب شدن

52,000 تومان
بال و بازو کبابی سبزیجات
بال و بازو کبابی سبزیجات

طعم دار شده/ آماده کبای شدن

52,000 تومان
کبک
کبک

هر بسته شامل 2 عدد و حدود وزن 700 گرم میباشد

113,000 تومان
جوجه چیز اسموکی
جوجه چیز اسموکی

68,000 تومان
چنجه گوساله - طعم دار شده
چنجه گوساله - طعم دار شده

گوشت فیله گوساله مخصوص کبابی | مواد زده

220,000 تومان
چنجه گوسفندی - طعم دار شده
چنجه گوسفندی - طعم دار شده

گوشت خالص گوسفندی | مواد زده

240,000 تومان
بلدرچین کبابی
بلدرچین کبابی

طعم دار شده | آماده کباب شدن

90,000 تومان
گوشت چرخی گوسفندی
گوشت چرخی گوسفندی

195,000 تومان
ماهی شوریده
ماهی شوریده

هر عدد ماهی 900گرم می باشد

150,000 تومان
گوشت مخلوط گوسفندی (کهره)
گوشت مخلوط گوسفندی (کهره)

گوشت کهره کم چرب

140,000 تومان
 ماهی کفشک
ماهی کفشک

هر عدد ماهی حدود 2.۵ کیلوگرم وزن دارد

120,000 تومان
زبان گوساله
زبان گوساله

125,000 تومان
گوشت مخلوط گوسفندی (بره)
گوشت مخلوط گوسفندی (بره)

گوشت + مقداری استخوان و حدود۱۵% چربی طبیعی گوشت

140,000 تومان
ماهی شیر
ماهی شیر

هر عدد ماهی حدود 6 کیلو گرم می باشد

125,000 تومان
سینه بوقلمون
سینه بوقلمون

هر سینه بوقلمون حداقل معادل 4.5کیلوگرم می باشد وبا بازو و گردن میباشد

41,000 تومان
فیله گوساله
فیله گوساله

215,000 تومان
قارچ مکزیکی
قارچ مکزیکی

59,000 تومان
گوشت چرخی گوساله
گوشت چرخی گوساله

135,000 تومان
شیشلیک گوسفندی
شیشلیک گوسفندی

برش خورده | بدون مواد | آماده کباب شدن

165,000 تومان
مرغ سبز زیرک
مرغ سبز زیرک

حداقل وزن هر مرغ : حدود 1.5 کیلوگرم (کشتار روز)

35,000 تومان
گوشت مخلوط  بره (ممتاز)
گوشت مخلوط بره (ممتاز)

گوشت مخلوط بره (بدون چربی)

153,000 تومان
گوشت شتر
گوشت شتر

165,000 تومان
گوشت شترمرغ
گوشت شترمرغ

135,000 تومان
ران گوساله
ران گوساله

135,000 تومان
ران بوقلمون
ران بوقلمون

هر ران بوقلمون حداقل معادل 3 کیلوگرم می باشد

40,000 تومان
مرغ شیرکوه
مرغ شیرکوه

مرغ شیرکوه کشتار روز.وزن حدود ۲ کیلوگرم

20,900 تومان
میگو دریایی پاک شده
میگو دریایی پاک شده

میگو سایز متوسط و رگ گرفته شده

285,000 تومان
جوجه سیر و کره
جوجه سیر و کره

68,000 تومان
گوشت چرخی شتر
گوشت چرخی شتر

165,000 تومان
چنچه گوسفندی
چنچه گوسفندی

برش خورده | بدون مواد | آماده کباب شدن

250,000 تومان
گردن شتر مرغ
گردن شتر مرغ

هر گردن حداقل معادل 2 کیلوگرم می باشد

80,000 تومان
ماهیچه گوسفندی
ماهیچه گوسفندی

حداقل وزن هر ماهیچه : حدود 600 گرم

160,000 تومان
سینه مرغ
سینه مرغ

سینه مرغ شیرکوه یزد ( بدون بازو و پوست )

44,000 تومان
راسته گوساله
راسته گوساله

150,000 تومان
جوجه مکزیکی
جوجه مکزیکی

68,000 تومان
گوشت چرخی گوساله و شتر
گوشت چرخی گوساله و شتر

150,000 تومان
چنچه گوساله
چنچه گوساله

برش خورده | بدون مواد | آماده کباب شدن

215,000 تومان
خاویار 25 گرمی
خاویار 25 گرمی

340,000 تومان
جگر شترمرغ
جگر شترمرغ

70,000 تومان
گردن گوسفندی
گردن گوسفندی

145,000 تومان
فیله ماهی  شیر
فیله ماهی شیر

175,000 تومان
دنبه کبابی
دنبه کبابی

برش خورده | بدون مواد | آماده کباب شدن

65,000 تومان
شینسل مرغ
شینسل مرغ

فیله مرغ شیرکوه یزد

57,000 تومان
قلم گاو
قلم گاو

30,000 تومان
راسته گوسفندی
راسته گوسفندی

145,000 تومان
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا

حداقل وزن هر ماهی : حدود 1.5 کیلوگرم

57,000 تومان
جوجه لبنانی
جوجه لبنانی

68,000 تومان
گوشت چرخی گوسفند و شتر
گوشت چرخی گوسفند و شتر

160,000 تومان
فیله مرغ (مازه )
فیله مرغ (مازه )

62,000 تومان
استیک فیله گوساله
استیک فیله گوساله

برش خورده ٰ آماده طمع دار شدن و گریل

215,000 تومان
پاچه گاو
پاچه گاو

50,000 تومان
ران گرد گوسفندی
ران گرد گوسفندی

160,000 تومان
ماهی حلوا سیاه
ماهی حلوا سیاه

هر عدد ماهی 2 کیلو گرم می باشد

115,000 تومان
جوجه ترش
جوجه ترش

68,000 تومان
ران و راسته گوسفندی
ران و راسته گوسفندی

140,000 تومان
ران مرغ با پوست
ران مرغ با پوست

هر عدد 300 گرم

25,000 تومان
جوجه ایتالیایی
جوجه ایتالیایی

68,000 تومان
دست گوسفند
دست گوسفند

140,000 تومان
بال مرغ
بال مرغ

بال مرغ شیرکوه یزد بدون سربال

36,000 تومان
جوجه سینه زعفرونی
جوجه سینه زعفرونی

68,000 تومان
دنده گوسفندی (آبگوشتی)
دنده گوسفندی (آبگوشتی)

120,000 تومان
بازو  مرغ
بازو مرغ

بازو مرغ شیرکوه یزد

36,000 تومان
جوجه کباب بلغاری
جوجه کباب بلغاری

170,000 تومان
گوسفند زنده
گوسفند زنده

65,000 تومان
جگر گوسفندی
جگر گوسفندی

140,000 تومان
دل و قلوه گوسفندی
دل و قلوه گوسفندی

140,000 تومان
بال و بازو
بال و بازو

31,000 تومان
ماهی هوور
ماهی هوور

وزن هر ماهی 3 کیلو می باشد

70,000 تومان
فیله کباب ترش
فیله کباب ترش

210,000 تومان
استیک فیله گوساله
استیک فیله گوساله

215,000 تومان
گردن مرغ
گردن مرغ

گردن مرغ شیرکوه یزد بدون پوست

13,000 تومان
دل مرغ
دل مرغ

26,000 تومان
فیله کباب کره جعفری
فیله کباب کره جعفری

210,000 تومان
دنده کباب طعم دار شده
دنده کباب طعم دار شده

120,000 تومان
دنبه گوسفندی
دنبه گوسفندی

55,000 تومان
سنگدان مرغ
سنگدان مرغ

22,000 تومان
کباب شاندیزی
کباب شاندیزی

185,000 تومان
کله پاچه
کله پاچه

160,000 تومان
سیرابی گوسفندی
سیرابی گوسفندی

40,000 تومان
مغز گوسفندی
مغز گوسفندی

20,000 تومان
جگر مرغ
جگر مرغ

17,500 تومان
فیله مینیون
فیله مینیون

215,000 تومان
پا مرغ
پا مرغ

13,500 تومان
فیله سلریون
فیله سلریون

215,000 تومان
شش گوسفندی
شش گوسفندی

7,000 تومان
رولت گوسفندی
رولت گوسفندی

185,000 تومان
لم استیک
لم استیک

195,000 تومان
زبان و بناگوش گوسفندی
زبان و بناگوش گوسفندی

زبان بره + بناگوش + چشم

85,000 تومان
فیله شرتیپس
فیله شرتیپس

155,000 تومان
فیله تاپ سلریون
فیله تاپ سلریون

215,000 تومان
شرتیپس  مخصوص
شرتیپس مخصوص

165,000 تومان
پاچه گوسفند
پاچه گوسفند

( هر عدد حدود 300 گرم میباشد)

85,000 تومان
استیک ریبای
استیک ریبای

165,000 تومان
قلم گوسفند
قلم گوسفند

63,000 تومان
تیبون گوسفندی
تیبون گوسفندی

180,000 تومان
شله گوسفندی
شله گوسفندی

65,000 تومان
دنده نروژی
دنده نروژی

180,000 تومان
آنتراکوت گوسفندی
آنتراکوت گوسفندی

195,000 تومان
بیکن گوسفندی
بیکن گوسفندی

205,000 تومان
استیک آرژانتینی
استیک آرژانتینی

185,000 تومان
استیک نیویورکی
استیک نیویورکی

175,000 تومان
فیله حلزونی
فیله حلزونی

68,000 تومان
استرپس گوساله
استرپس گوساله

195,000 تومان
استرپس فیله رژیمی
استرپس فیله رژیمی

85,000 تومان
اسپرینگ اسفناج
اسپرینگ اسفناج

75,000 تومان
پنیر کبابی
پنیر کبابی

85,000 تومان
استیک مرغ مکزیکی
استیک مرغ مکزیکی

58,000 تومان
استیک مرغ لبنانی
استیک مرغ لبنانی

58,000 تومان
رول کباب
رول کباب

195,000 تومان
میگو کبابی طعم دار شده
میگو کبابی طعم دار شده

310,000 تومان
استیک دوبل مرغ
استیک دوبل مرغ

68,000 تومان
استیک تیبون  گوسفندی
استیک تیبون گوسفندی

185,000 تومان
ماهی تیلا پیا
ماهی تیلا پیا

ناموجود
قلم شتر
قلم شتر

ناموجود
ماهی مقوا
ماهی مقوا

هر عدد ماهی 1.5کیلو گرم می باشد

ناموجود
ماهی سرخو
ماهی سرخو

ناموجود
ماهی سلیمانی (سارم)
ماهی سلیمانی (سارم)

هر عدد ماهی حدود ۲ کیلوگرم میباشد

ناموجود
سبد خرید خالی است